Dự trữ ngoại hối quốc tế rss Dự trữ ngoại hối quốc tế
Dự trữ Ngân hàng Quốc gia Ukraina vượt quá 13 tỷ USD

Dự trữ ngoại hối quốc tế của Ngân hàng Quốc gia Ukraina (NBU) đã vượt quá 13 tỷ USD. Điều này đã được Thống đốc NBU Valeria Gontareva thông báo. Cho đến cuối năm nay, NBU có kế hoạch tăng dự trữ đến 18 tỷ USD. "Tình trạng thị trường ngoại hối đã cho phép NBU bổ sung dự trữ. Từ đầu năm đến nay, NBU đã mua trên thị trường ngoại hối liên ngân hàng ngoại tệ hơn  1,3 tỷ USD."...