du lịch việt rss du lịch việt
Du lịch Việt Nam” giậm chân tại chỗ”: Gỡ chỗ này, coi chừng vướng chỗ khác!

Bài toán về du lịch bềnh vững, trách nhiệm ra đời và đi kèm với sự phát triển du lịch, nhưng chính sự chủ quan của các cấp, ngành, địa phương đã khiến chính họ giật mình và bị động khi biết được số lượng khách du lịch đến với Việt Nam 8 tháng đầu năm, đã không tăng mà càng giảm mạnh. Du lịch được mệnh danh “ ngành công nghiệp không khói”, và hiển nhiên nó mang trong...