đồng eur mất giá rss đồng eur mất giá
Kịch bản khi đồng EUR mất giá

Các nước đang phát triển sẽ rơi vào khó khăn và tỷ giá đồng EUR sẽ giảm sâu hơn nữa. Trong trường hợp xấu nhất, nhà đầu tư có thể mất lòng tin vào sự bền vững của Eurozone và đi ngược lại với những gì Ngân hàng Trung ương Châu Âu đang hướng đến. Nếu mất giá 15%, đồng EUR sẽ có giá trị ngang bằng với đồng USD - đó là ngưỡng giá trị khiến những nhược điểm của một...