đóng băng xung đột rss đóng băng xung đột
Tham miếng mỡ Putin vội nuốt, nào ngờ đâu bẫy chuột đã giăng

Putin đã bị rơi vào  một cái bẫy chuột. Tháng Sáu 10, 2015, 12: 23 Pridnhestrovie - một dự án thất bại, đây là điều dễ hiểu ngay từ đầu. Mô hình của Liên Xô đầy tham nhũng và xây dựng kinh tế không hiệu quả tất yếu dẫn đến sụp đổ. Nhưng trước đây   Ukraine đối với với Pridnhestrovie  là sự thân thiện và trung lập.  Pridnhestrovie  được nối với  Nga  bằng con đường sắt...