Đổi tên rss Đổi tên
Ukraine sẽ đổi tên 66 điểm dân cư

Hơn một nửa các điểm dân cư nằm ở tỉnh Lugansk và Donesk.  Ở Ukraine đến 21/11 các cộng đồng địa phương sẽ chọn tên mới hay trở lại tên lịch sử cho 22 thành phố và 44 trị trấn. Đại diện báo chí của Viện tưởng nhớ quốc gia Ukraine (UINP) thông báo như vậy. Phần lớn những thành phố và thị trấn như vậy thuộc tỉnh Lugansk và Donesk - 17 và 20 tương ứng. Lưu ý rằng bản thân...

Quốc hội Ukraine đổi tên sân bay Simferopol

Sân bay được gọi để tôn vinh Amet-Khan Sultan. Quốc hội Ukraine quyết định đổi tên sân bay Simferopol mang tên phi công thử nghiệm, 2 lần anh hùng Liên Xô Amet-Khan Sultan. Dự luật số 2796 được 240 đại biểu ủng hộ trong khi chỉ cần ít nhất 226 đại biểu trong cuộc họp ngày thứ 5, 14/5.  Ông Amet-Han Sultan là phi công thử nghiệm Liên Xô, có nhiều huân, huy chương quốc gia Liên Xô, 2 lần anh hùng...

Các nhà sử học muốn đổi tên một loạt các thành phố ở Ukraine

Các nhà sử học Ukraine muốn đề nghị quốc hội mới đổi tên một loạt thành phố mà tên có gắn đến quá khứ Sô viết. Từ khi bắt đầu kỳ làm việc của quốc hội mới, các nhà sử học Ukraine bắt đầu quá trình đòi đổi tên một loạt các điểm dân cư ở Ukraine mà tên có gắn với quá khứ Sô viết. Giám đốc viện kỷ niệm quốc gia (UINP) Viatrovich đã nói trong cuộc hội thảo khoa...