điện chia buồn rss điện chia buồn
TT Putin gửi điện cho mẹ ông Nemtsov

Putin đã gửi điện cho mẹ của Nemtsov- người đã bị giết chết - toàn văn bức điện như sau: Tổng thống Nga đã gửi một bức điện cho mẹ của người đã bị giết chết vào ngày 27 tháng 2 tại Matxcơva, là người Nga chống đối Boris Nemtsov. "Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới bà Dina Yakovlevna Eydman, mẹ của Boris Nemtsov," - dịch vụ báo chí của điện Kremlin cho hay. Dưới đây là...