điểm yếu rss điểm yếu
Năm “chiêu đơn giản” để phương Tây đánh trúng điểm yếu của Nga

Học giả có nhiều năm nghiên cứu về Nga cho rằng, châu Âu hoàn toàn có thể giành ưu thế, gây áp lực lên Nga trong dài hạn nếu đủ ý chí thực hiện tới cùng chiến lược đúng đắn. “Nền tảng mong manh” Học giả người Anh John Lough cho rằng, đối với các chính phủ phương Tây - những người đã cố gắng 25 năm qua để phát triển các mối quan hợp tác với Nga, thì việc chuyển hướng...