dân số thế giới rss dân số thế giới
Dân số Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc năm 2022

 Một nghiên cứu mới nhất của Liên Hiệp Quốc về xu hướng dân số toàn cầu dự báo Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2022. Báo cáo cũng cho thấy Nigeria sẽ thay thế Hoa Kỳ ở vị trí nước đông dân thứ ba thế giới vào năm 2050. Dân số thế giới hiện nay là 7,3 tỷ người sẽ đạt 9,7 tỷ vào năm 2050 và 11,2 tỷ trong năm 2100, báo cáo...