đàn bà từng trải rss đàn bà từng trải
Đàn bà từng trải

Bữa nọ lên mạng, thấy có cô gái trẻ tự nhận mình đàn bà, rồi chửi đàn ông , rồi hút thuốc, rồi uống rượu, rồi mặc áo trễ ngực chụp hình trong bar, kêu gào bản thân đại diện cho mẫu đàn bà mạnh mẽ, từng trải, không cần đàn ông nữa. Chợt nghe thấy buồn... Đàn bà từng trải đâu phải vậy. Đàn bà từng trải, họ không mặc đồ hở hang. Họ kiểm soát được thứ đưa...