cung cấp nước cho Crime rss cung cấp nước cho Crime
Ukraine đưa các điều kiện để cung cấp nước cho Crimea

Ukraine sẽ cung cấp  nước cho vùng tạm chiếm Crimea theo kênh đào Bắc-Crimean chỉ trong trường hợp ở Crimea có chính quyền hợp pháp nhất định với nó có thể ký kết một hợp đồng thỏa thuận. Đây là tuyên bố của quyền Chủ tịch Cơ quan Nhà nước về nguồn tài nguyên nước Alexei Chunarev . Theo ông,cũng như điều kiện nhất thiết cho việc xây dựng một cơ cấu thủy lực điều chỉnh...