Công nghiệp chính trị ỏ Ukraina rss Công nghiệp chính trị ỏ Ukraina
Tìm hiểu về ngành duy nhất ở Ukraina phát triển nhanh, lợi nhuận cao, bỏ xa tất cả các ngành còn lại

Về ngành công nghiệp chính trị ở Ukraina, tại sao chứng ta lại có nhiều nhà hoạt động chính trị như thế.   Quốc hội Ukraina – một quốc hội lộn xộn nhất thế giới. Mỹ về số lượng các cuộc bầu cử đứng đầu tất cả hành tinh. Như chúng ta đều biết đất nước dân chủ nhất trên thế giới  là Hoa Kỳ. Một trong những  tính năng chính của nền dân chủ là sự công nhận...