Công an giao thông rss Công an giao thông
Ukraina đánh tham nhũng trong hệ thống công an giao thông

Cách chức trưởng công an giao thông toàn Ukraina tướng Anatoliy Sirenko. Tạm quyền bổ nhiệm Đại tá Alexander Yershov. Tướng Anatoliy Sirenko đã bị miễn nhiệm khỏi chức trưởng công an giao thông toàn Ukraina. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Arsen Avakov đã thông báo điều này tại cuộc họp chính phủ. Bộ trưởng Arsen Avakov cũng nhắc lại mô hình tham nhũng vừa được phát giác trong bộ máy cảnh sát...