con đường tơ lụa trên biển rss con đường tơ lụa trên biển
Kế hoạch “Con đường Tơ lụa” của Trung Quốc gặp nhiều trở ngại

Chương trình hơn 140 tỷ USD mang tên “Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc đang đối mặt với những thách thức tại nhiều nơi vì các vấn đề chiến tranh, tranh chấp lãnh thổ và rối loạn trong nước. Đây là chương trình tìm cách nối kết hơn 20 nước dọc theo "Con đường Tơ lụa" thời xưa dựa trên một kế hoạch quy mô nhắm tới việc nới rộng ảnh hưởng kinh tế của Trung...