chúa Giê Su rss chúa Giê Su
Lễ Phục sinh của Giáo hội Công giáo

1. Nguồn gốc và ý nghĩa Lễ Phục sinh Theo lịch sử giáo hội, Lễ Phục sinh của người Công giáo giáo dựa vào nguồn gốc lễ Vượt qua của người Do Thái. Lễ Vượt qua (Pessah) của người Do Thái để tưởng nhớ ngày dân Do Thái được giải thoát ách nô lệ Ai Cập, gợi nhớ biến cố vượt biển đỏ và gắn liền với lễ bánh không men. Người Do Thái mừng lễ Vượt qua vào buổi chiều...

Có thật Chúa Giê Su đã tồn tại không? Có bằng chứng lịch sử nào về Chúa Giê Su?

Điển hình của người hỏi câu hỏi này là sự đòi hỏi phải trả lời câu hỏi theo điều kiện "Ngoài Kinh Thánh". Chúng tôi không chấp nhận ý này nếu Kinh Thánh không thể được coi là một nguồn cung cấp bằng chứng cho sự tồn tại của Chúa Giê Su. Tân Ước chứa hàng trăm tài liệu tham khảo về Chúa Giê Su. Có những người ghi ngày trên các thư tín của Phúc Âm vào thế kỷ thứ hai, hơn 100...