chính trị nhật rss chính trị nhật
Động thái mới “táo bạo” của Nhật ở Biển Đông

Đã có một sự đột biến hữu hình trong mối quan tâm của người Nhật cũng như các hoạt động của họ ở Biển Đông những tháng gần đây. Reuters ngày 20/7 đưa tin, Nhật Bản đẩy mạnh chỉ trích các hoạt động bồi lấp, xây dựng, quân sự hóa (bất hợp pháp) mà Trung Quốc tiến hành ở quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam, Bắc Kinh nhảy vào) tranh chấp trong bản Sách trắng...