chính phủ lưu vong rss chính phủ lưu vong
Cựu thủ tướng Ucraine kêu gọi thành lập chính phủ lưu vong

Cựu Thủ tướng Ukraine Nicolai Azarov kêu gọi thành lập một "chính phủ lưu vong", mà theo ông sẽ "đại diện cho lợi ích của một số lượng lớn của người dân theo hướng đối lập." Tuyên bố này đã được  Azarov đưa ra trên các kênh truyền hình TVC-ТВЦ trong chương trình "quyền được biết-Право знать". Theo Azarov, "chính phủ lưu vong" để có thể "cung cấp cho người dân một quan...