Chiến tranh Vệ quốc rss Chiến tranh Vệ quốc
Chiến sĩ Hồng quân người Việt – Những chuyện chưa bao giờ được kể

Hành trình tìm lại danh tính và những câu chuyện chưa bao giờ được kể về các chiến sĩ Hồng quân người Việt trong cuộc chiến Vệ quốc vĩ đại 70 năm về trước ở đất nước Xô viết. Ngày 9/5 năm nay, nhân loại kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng hoàn toàn của các nước Đồng Minh (trong đó có Liên Xô) đối với quân đội Đức Quốc xã. Để đi đến Ngày Chiến thắng 9/5, quân và dân Xô...

Những người Việt bảo vệ Matxcơva

Chúng tôi đã kể rằng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô chống quân xâm lược Đức Quốc xã đã có phần tham gia của một nhóm người Việt Nam. Tất cả những gì biết được về họ hôm nay là kết quả của cuộc tìm kiếm do Ban Việt ngữ của đài phát thanh chúng tôi dầy công tiến hành. Đầu những năm 30 của thế kỷ trước, nhờ sáng kiến ​​của lãnh tụ cách...