Chiến tranh lục địa rss Chiến tranh lục địa
Turchinov – các trận chiến ở Donbass có thể phát triển thành cuộc chiến lục địa

Sự phục hồi chiến sự ở miền đông Ukraine có thể phát triển thành cuộc chiến lục địa, thư ký SNBO (Ủy ban an ninh quố gia và quốc phòng) nói. Thư ký Ủy ban an ninh quốc gia và quốc phòng Ukraine Turchinov lo ngại rằng việc phục hồi chiến sự ở miền đông Ukraine từ phía Nga có thể dẫn đến cuộc chiến tranh lục địa. "Cần phải hiểu rõ ràng rằng: nếu phục hồi chiến sự thì nó sẽ...