Chế độ tem phiếu. rss Chế độ tem phiếu.
Nga muốn trở lại chế độ tem phiếu thực phẩm

Ở Nga, người ta  muốn áp dụng chế độ tem phiếu thực phẩm cho người nghèo. Bộ công nghiệp và Thương mại Liên bang Nga đã đệ trình lên Chính phủ khái niệm về giới thiệu tem phiếu thực phẩm cho người nghèo. Về điều này được Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga Viktor Evuhov giải thích. "Khái niệm mà chúng ta đã trình lên Chính phủ vào tuần trước. Nếu các phương pháp...