chè đen rss chè đen
Chè đen ở Nga

"Trong một cuộc khảo sát bằng cách hỏi, nếu hôm nay người dân Crimea đi bình chọn trong một cuộc trưng cầu ở Crimea, diễn ra trên trang web của tờ báo thân chính phủ "Sự thật Crimea", 61% số người được hỏi đã bình chọn cho "quyền hạn rộng lớn hơn của Crimea như là một phần của Ukraine." Khảo sát: " bạn sẽ trả lời thế nào tất cả các câu hỏi cho cuộc trưng cầu toàn vùng Crimea...