chậm phát triển rss chậm phát triển
Phải nhìn thẳng vào những yếu kém và tụt hậu của đất nước

Những yếu kém và tụt hậu như vậy không thể né tránh, không thể giấu đi, mà phải chỉ rõ và tìm cho ra nguyên nhân, kể cả nguyên nhân trực tiếp và nguyên nhân sâu xa, từ đó mà xác định các giải pháp hữu hiệu để thoát ra, để tiến lên. Tại Hội thảo quốc gia về báo chí được tổ chức nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, TS Vũ Ngọc Hoàng - Ủy viên Trung ương...