Cắt điện rss Cắt điện
Cắt điện sẽ diễn ra trên toàn Ukraine.

Ở Ukraine sẽ lại tiến hành việc cắt điện hàng ngày. Công ty điện lực quốc gia Ukrenergo bắt đầu từ ngày 1/12/2014 cắt điện theo lịch trên tất cả các tỉnh. Nguồn tin từ Bộ năng lượng và công nghiệp than đã cho Korrespondent biết lượng điện bị cắt vào khoảng 1400 MW. Những biện pháp như vậy được thực hiện để đảm bảo việc vận hành và làm việc hiệu quả của hệ thống...