cảnh báo nước Nga rss cảnh báo nước Nga
Chỉ có rút quân khỏi miền Đông của Ukraina  mới có thể cứu được nước Nga — U.S. News&World Report

Moscow đang cố gắng áp đặt lên những nước láng giềng phạm vi ảnh hưởng của mình, và để lấy lại vị thế của một cường quốc lớn trên trường quốc tế. Tuy nhiên, hai mục tiêu này là không tương thích. Chỉ sau khi rời khỏi miền Đông của Ukraina và cải cách nền kinh tế, Liên bang Nga mới  có cơ hội được công nhận rộng rãi và khai thác tiềm năng của một quốc gia vĩ đại. Tuần...