Cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam rss Cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam
Người Mỹ tránh sai lầm ở chiến tranh Việt Nam – Mỹ và Việt Nam nên là bạn

Nhân dịp 40 năm kết thúc Chiến tranh Việt Nam (1975-2015), người Mỹ vẫn tiếp tục viết về đề tài này. Một trong những bài viết đáng chú ý mang tên “Ám ảnh ác mộng Chiến tranh Việt Nam” của tác giả Alan Miller trên tờ The Sacramento Bee. Qua bài viết, tác giả muốn nhắc nhở người Mỹ không lặp lại những sai lầm mà họ đã mắc phải ở Việt Nam. Sau đây là nội dung chính của bài...