Cấm bay rss Cấm bay
Ukraine cấm các chuyến bay đến Kharkov, Dniepropetrovsk và Zaporozhye

Các chuyến bay bị cấm đến thời hạn không rõ ràng vì lý do an ninh. Cơ quan quản lý bay quốc gia Ukraine cấm tất cả các chuyến bay đến Kharkov, Dniepropetrovsk và ZAporozhye từ 0 giờ thứ 7, 13/12. Lãnh đạo cơ quan Antoniuk đã thông báo như vậy với hãng Interfax-Ukraine. Theo lời của ông việc tiến hành lênh cấm như vậy vì lý do an ninh. Ông Antoniuk lưu ý rằng thời hạn cấm bay không xác định,...