Bungary rss Bungary
Nga đang đánh lừa khi công bố xây dựng một đường ống dẫn khí đốt bỏ qua Ukraine – Bộ trưởng Ngoại giao Bulgaria

Các cơ sở hạ tầng để cung cấp nguồn khí đốt cho châu Âu  đang tồn tại có và không có nghĩa lý gì để xây dựng những "chi nhánh" mới, Mitov nói Chính phủ Bulgaria chống lại việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt bỏ qua Ukraine. Về điều này trong một cuộc phỏng vấn với các doanh nhân Ukraine trong ban Thương mại của Ukraine Ngoại trưởng Bulgaria Daniel Mitov cho biết, báo UNN đưa...