bình thường quan hệ rss bình thường quan hệ
Castro tuyên bố Cuba đã sẵn sàng đối thoại với Mỹ

Cuba sẵn sàng để tham gia vào một cuộc đối thoại với Mỹ, mà sẽ được thực hiện với sự tôn trọng lợi ích của nó, nhà lãnh đạo Cuba Raul Castro cho biết. "Tôi khẳng định lại cho tổng thống Obama là mong muốn của chúng tôi để tham gia vào một cuộc đối thoại với sự tôn trọng và làm việc hướng tới sự tồn tại lẫn nhau của hai nước chúng ta, như trong thế giới văn minh .Và sự...