ban nhạc TV rss ban nhạc TV
Ban nhạc rock “TV” Nga : ” Ukraina , Hãy tha thứ cho chúng tôi “

Ngày 13 tháng 5 tại câu lạc bộ "Atlas" ở Kiev một buổi hòa nhạc của nhóm nhạc rock Nga "TV", nơi bài hát vang lên. "Hãy tha thứ cho chúng tôi, Ukraine - thế giới Nga đang đổ nát, chúng tôi không biết những gì mà chúng tôi đang làm. Hãy tha thứ cho chúng tôi vì Crimea và Donbas, các cuộc biểu tình và các cuộc mít tinh trong vô vọng, chúng tôi đã nuôi ma cà rồng trong điện Kremlin "- hát ở đoạn...