băn chất của dân Nga và đế chế nga rss băn chất của dân Nga và đế chế nga
Một phần tư thế kỷ bên cạnh “lão cả quái dị”

Một phần tư thế kỷ - đó là một khoảng thời gian đủ để rút ra những kết luận. trong thước đo đời người thì  25 năm là cả một khoảng thời gian làm cho bạn trở thành một người trưởng thành, độc lập, bắt đầu xây dựng một gia đình. Sau 25 năm đã có thể rút ra kết luận rằng  người đàn ông có thành đạt hay không. Và nếu như thành đạt thì sẽ trong lĩnh vực nào. Ngoài ra, 25...