Avoz rss Avoz
Hạ viện Mỹ cấm hỗ trợ quân sự cho tiểu đoàn Azov

Hạ nghị sĩ  John Conyers gọi Azov là Neo-Nazi Hạ viện Mỹ thông qua sửa đổi theo đề nghị của hạ nghĩ sĩ John Conyers, theo đó Mỹ sẽ không huấn luyện cho các chiến binh của tiểu đoàn Azov, việc này được thông báo trên web site của hạ nghị sĩ.    Đồng thời cũng thông qua bổ sung sửa đổi cấm Mỹ cung cấp các hệ thống phóng tên lửa phòng không vác vai cho Iraq hay cho Ukraine. "Tôi...