1 năm sự kiện giàn khoan 981 rss 1 năm sự kiện giàn khoan 981
1 năm sau “giàn khoan 981”, chúng ta đã gọi đúng tên một cuộc chiến khác…

Hôm nay (1/5/2015) là tròn 1 năm sau sự kiện Trung Quốc kéo giàn khoan Hải dương 981 xâm phạm vùng biển Việt Nam. Trong thời điểm đó, Báo Năng lượng Mới - PetroTimes là tờ báo đầu tiên đưa tin về sự kiện này và sau đó hơn 2 tháng, chúng tôi cũng dự đoán đúng thời điểm Trung Quốc rút giàn khoan trong "lặng lẽ". Một năm qua đi, nhắc lại để chúng ta không bao giờ quên, không bao giờ...