225.500 cử nhân, thạc sĩ vẫn đang thất nghiệp

Thu nhập bình quân tháng từ việc làm chính thức của lao động làm công hưởng lương là 4,61 triệu đồng…

So với quý 2/2015 thì quý 3/2015 thu nhập bình quân của người lao động đã tăng, trong khi tỷ lệ thất nghiệp của những người trong độ tuổi lao động đã giảm. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp của nhóm người có trình độ cao đẳng và đại học trở lên vẫn có xu hướng tăng.

Đó là những thông tin mà bản tin thị trường lao động quý 3/2015 do Bộ Lao động – Thương bình và Xã hội cùng Tổng cục Thống kê vừa công bố chiều 24/12.

Thêm nhiều cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp

Bản tin thị trường lao động đã ghi nhận quý 3/2015, cả nước có hơn 1,128 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp, giảm 15.900 người so với quý 2/2015.

Trong tổng số người thất nghiệp, khu vực thành thị có 521,3 nghìn người chiếm 46,2%, nhóm thanh niên từ 15-24 tuổi có 666,5 nghìn người – chiếm 59%.

Tỷ lệ thất nghiệp ở cao đẳng và đại học, đại học trở lên vẫn tăng, trong khi số cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp cả nước là 225.500 người, tăng thêm 26.100 người so với quý 2/2015.

Nếu tính theo trình độ chuyên môn kỹ thuật, có 645,1 nghìn người thất nghiệp không có chuyên môn nghiệp vụ (chiếm 57,2% tổng số người thất nghiệp); 33,6 nghìn người có trình độ sơ cấp nghề (chiếm 3%); 23 nghìn người có trình độ trung cấp nghề (chiếm 2%); 60,2 nghìn người có trình độ trung cấp chuyên nghiệp (chiếm 5,3%) và 15,1 nghìn người có trình độ cao đẳng nghề (chiếm 1,3%).

Đưa ra nhận định về tình trạng thất nghiệp, bà Nguyễn Thị Lan Hương, Viện trưởng Viện Lao động xã hội cho hay, nhóm người có trình độ cao đẳng và đại học trở lên vẫn có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất và có xu hướng tăng.

Cụ thể, nhóm có trình độ cao đẳng nghề tăng từ 4,76% lên 7,95%; cao đẳng chuyên nghiệp tăng từ 6,79% lên 7,93%; đại học trở lên tăng từ 4,6% lên 4,88%.

Còn ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương bình và Xã hội cho rằng, tỷ lệ thất nghiệp cao ở nhóm trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học cho thấy giữa cung và cầu của nhóm này tiếp tục bất cập.

Bản tin cũng đã ghi nhận quý 3/2015, cả nước có 53,17 triệu người có việc làm, tăng 637,56 nghìn người so với quý 2/2015.

Thu nhập bình quân 4,61 triệu đồng/tháng

Về thu nhập, bản tin cho biết trong quý 3/2015, thu nhập bình quân tháng từ việc làm chính thức của lao động làm công hưởng lương là 4,61 triệu đồng, của lao động nam là 4,83 triệu đồng, lao động nữ là 4,3 triệu đồng.

Trong đó, thu nhập bình quân tháng của lao động thành thị là 5,38 triệu đồng, của lao động nông thôn là 4 triệu đồng (bằng 74,3% của lao động thành thị).

Nếu xét theo nghề, thu nhập bình quân tháng của nhóm quản lý cao nhất (7,77 triệu đồng). Tiếp theo là nhóm chuyên môn bậc cao (6,59 triệu đồng), thấp nhất là nhóm lao động giản đơn (3,16 triệu đồng).

Xét về hình thức sở hữu, tỷ lệ lao động làm việc trong các doanh nghiệp Nhà nước tiếp tục có thu nhập bình quân cao nhất (6,16 triệu đồng), khu vực hợp tác xã có mức thu nhập thấp nhất (2,98 triệu đồng – bằng 48,8% doanh nghiệp nhà nước).

Đáng chú ý so với quý 2/2015, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương trong quý 3 tăng bình quân 147.000 đồng (4,3%), với mức tăng cao hơn ở các nhóm lao động có mức tiền lương thấp.

Nguồn vneconomy.vn


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề