Zakarpatya rss Zakarpatya
Right Sector và cuộc cải cách của Ukraina

Tại sao một lực lượng theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và cũng  là một trong những đơn vị tình nguyện chiến đấu dũng cảm và hiệu quả nhất bên cạnh quân Chính phủ trong xung đột đẫm máu với quân ly khai tại miền Đông lại có hành động vô luật pháp, đi ngược với tôn chỉ, mục đích của họ là chiến đấu để bảo vệ và xây dưng Tổ quốc. Điều gì đã khiến họ, những chiến...