Yaros rss Yaros
Yaros kêu gọi các nhân viên công lực không tuân lệnh của chính quyền

Yaros tin tưởng rằng chính quyền có lợi trong cuộc xung đột vũ trang ở miền đông Ukraina. Lãnh đạo Right Sector Yaros kêu gọi binh sĩ của quân đội Ukraina (VSU), Vệ binh quốc gia, SBU, Bộ nội vụ và biên phòng không thực hiên mệnh lệnh của chính quyền. Ông ta đã viết như vậy trên trang FB của mình. "Trong thời gian khi mà chúng ta chảy những giọt máu của mình bào vệ tổ quốc thì họ kiếm...