Việt nam khai thác dầu rss Việt nam khai thác dầu
Thu từ dầu thô mới đạt 50,7% dự toán, vẫn khai thác thêm 1 triệu tấn

Mặc dù thu từ dầu thô mới chỉ đạt 50,7% dự toán song Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết vẫn tăng sản lượng khai thác thêm 1 triệu tấn so với kế hoạch. Tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2015, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết đến hết tháng 8/2015 tổng thu ngân sách nhà nước đạt 67,8% dự toán cả năm, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2014....