văn bằng tốt nghiệp rss văn bằng tốt nghiệp
Bằng tốt nghiệp các trường “đại học” từ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng ở Donbass không hợp lệ

Bằng cấp của các tổ chức giáo dục đại học, mà các cơ sở này vẫn còn nằm trong lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine sẽ không có một quốc gia nào trên thế giới công nhận. Đây là tuyên bố của Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Khoa học Ukraine Mykola Fomenko. Quan chức cho biết đã bắt đầu gửi các văn bằng tốt nghiệp mà ở đó cấp phát.  Bằng cách này, họ có...