tuổi nhập ngũ rss tuổi nhập ngũ
Quốc hội bỏ phiếu tăng tuổi tối đa cho tuyển dụng nhập ngũ

Các đại biểu nhân dân Ukraina đã bỏ phiếu cho dự luật số 1525 "Về sửa đổi đối với một số luật Ukraine liên quan đến hoàn thiện phục vụ trong quân đội và an ninh xã hội của công dân Ukraine làm nghĩa vụ quân sự trong thời kỳ đặc biệt". Đối với quyết định này đã có 256 đại biểu nhân dân bỏ phiếu tán thành,trong khi số phiếu tối thiểu cần phải có là 226. Dự luật bổ...