trường sinh rss trường sinh
Cuộc sống cho tầng lớp thượng lưu. Ai sẽ được thuốc trường sinh bất tử?

Bill Maris, người đứng đầu bộ phận đầu tư của Google, mới đây cho biết trong một cuộc phỏng vấn: "Nếu bạn hỏi tôi, là có thể sống đến năm trăm năm, tôi sẽ trả lời:có".  Peter Thiel, đồng sáng lập PayPal, tin rằng cái chết đằng nào thì cuối cùng phải trở thành "bí ẩn của một vấn đề mà có cách giải " và chính ông hy vọng sống đến 120 năm. Ngày càng có nhiều công ty đang...