trung hoa rss trung hoa
Một cách lý giải về quyền lực kinh tế của người Hoa ở Đông Nam Á

Quan hệ Trung Quốc và các nước Đông Nam Á đang ngày càng trở nên căng thẳng. Các quốc gia đang cố gắng tìm những cách thức ứng xử khác nhau trong mối quan hệ này. Một yếu tố quan trọng cần phải xem xét là vai trò của người Hoa ở Đông Nam Á. Đây là một cộng đồng có tiềm lực kinh tế lớn và chi phối nền thương mại trong khu vực, lại có quan hệ với nền văn hóa Trung Quốc. Nên...