trở lại rss trở lại
Nga đang âm thầm xây dựng sức mạnh trở lại

Trong khi cả thế giới đang theo dõi những tin tức tại Hy Lạp thì ở Nga cảm giác bình yên đang ngự trị. Trong ngắn hạn, Hy lạp rời khỏi đồng tiền chung euro hầu như không gây thiệt hại cho nền kinh tế Nga. Vì họ đã tách biệt với nền kinh tế phương Tây. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là nền kinh tế Nga tách biệt hoàn toàn mà thậm chí lại là điều tốt. Dường như họ đang xây...