Trái phiếu Châu Âu rss Trái phiếu Châu Âu
Nga đòi hỏi phải trả nợ hoàn toàn số tiền 3 tỉ dollar

Nga trong điều kiện hạn hẹp ngân sách và thiếu tiếp cận đến thị trường vốn sẽ đòi hỏi Ukraine trả toàn toàn nợ theo trái phiếu Châu Âu là 3 tỉ dollar. Thứ trưởng Bộ tài chính Nga Storchak đã tuyên bố như vậy, tờ Prime đưa tin. "Tất nhiên, trong điều kiện mà chúng tôi hiện tại đang sống, trong điều kiện giảm thu của ngân sách liên bang, trong điều kiện thiếu sự tiếp cận đến...