Toán học rss Toán học
Viện sĩ Ryzhov: khoa học Nga không có gì để cung cấp cho thế giới

Khoa học ở Liên Xô đã bắt đầu tụt hậu trong những năm 70 do các vấn đề về cơ sở vật chất, và trong những thập kỷ gần đây đã mất đi những tàn tích của tiềm năng do thực tế rằng các nhà khoa học tài năng bắt đầu rời đất nước ra đi, Viện sĩ Viện hàn lâm khoa học Nga Yury Ryzhov nói cho biết. Ngay cả khi nước Nga chấm dứt những hậu quả của chính quyền Tổng thống Vladimir...