Tòa án Viena rss Tòa án Viena
Tòa án Vienna từ chối Mỹ về dẫn độ Firtash

Trước khi công bố bản án, thẩm phán nói rằng dẫn độ doanh nhân người Ukraine Dmitry Firtash về Mỹ nếu không đầy đủ thì cũng một phần mang tính chính trị. Tòa án khu vực Vienna từ chối Mỹ về việc dẫn độ doanh nhân người Ukraine Dmitry Firtash. Quyết định này vào tối thứ Năm, ngày 30 tháng 4 được thẩm phán Christoph Bauer công bố, nhà báo The New York Times, David Hershenhorn đã thông báo...