Tình cha con rss Tình cha con
9 bài học làm người cha dạy con

ÔNG SUN LÀ BỘ TRƯỞNG KINH TẾ TỪ NĂM 1969 ĐẾN 1978, SAU ĐÓ ĐƯỢC BẦU LÀM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHÍNH QUYỀN ĐÀI LOAN TỪ NĂM 1978 ĐẾN 1984. THÁNG 2/1984, ÔNG BỊ ĐỘT QUỴ DO XUẤT HUYẾT NÃO VÀ SAU KHI PHỤC HỒI CHỈ CÓ THỂ NGỒI TRÊN XE LĂN. THÁNG 2/2006, ÔNG QUA ĐỜI TẠI ĐÀI BẮC, HƯỞNG THỌ 92 TUỔI. NGOÀI CÁC TÁC PHẨM VỀ KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, NGƯỜI TA QUAN TÂM ĐẾN MỘT BỨC THƯ ÔNG ĐỂ LẠI CHO...