tiểu đoàn tình nguyện “Aydar” rss tiểu đoàn tình nguyện “Aydar”
Tiểu đoàn tình nguyện “Aydar” không còn tồn tại – Bộ Quốc phòng

Tiểu đoàn tình nguyện "Aydar" được cải cách và thành phân hiệu tiểu đoàn tấn công 24 bộ binh lực lượng vũ trang Ukraina. Điều này đã được công bố trong báo cáo của cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Ukraina. Nội dung được nêu trong báo cáo. "Do sự cần thiết quy định về pháp lý sự tồn tại của các tiểu đoàn tình nguyện, cũng như ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp của một...