Thượng viện Nhật Bản rss Thượng viện Nhật Bản
Nhật Bản: Quốc hội cho phép quân đội tham chiến ở nước ngoài

Quân đội Nhật Bản sẽ có quyền tham chiến ở nước ngoài lần đầu tiên kể từ năm 1945, khi Nhật Bản đầu hàng quân Đồng Minh trong Thế chiến II. Thượng viện Nhật Bản đã thông qua một đạo luật an ninh mới, mở rộng vai trò của quân đội, cho phép sử dụng lực lượng bên ngoài lãnh thổ quốc gia. Quốc hội đã phê chuẩn những thay đổi trong hiến pháp hòa bình thời hậu chiến,...