thủ đô rss thủ đô
Từ Việt Nam đến Ukraina: Chuyện cái cây

Nhân việc hàng nghìn cây cổ thụ, tán rộng, rợp bóng bị chặt hạ ở Thủ đô ta, dù lý giải kiểu quy hoạch thế nào thì cũng bị đánh giá là một hành động nóng vội và năng lực yếu kém của những người có thẩm quyền quyết định trong việc này. Việc tuyên truyền, rao giảng về môi trường sinh thái, rầm rộ phong trào tết trồng cây…đã thành một việc vô nghĩa khi tự dưng có cái...

Hãy cứ để nguyên cây xanh cho một thủ đô đầy hoài niệm…!

Cứ để nguyên cây như thế có phải hay, phải đẹp không nào? Hỏi biết bao nhiêu năm nữa mới có được những cây to, đẹp, xanh... và đầy lịch sử như vậy...? Ừ, thì phát triển...nhưng nếu cứ phát triển mà quên đi quá khứ, quá khứ của những cây xanh mang hồn cốt của người Hà Nội đó liệu có được không? Cây xanh, cây đẹp là cả một diện mạo của thủ đô...thế mà giờ... cây...