thời bao cấp rss thời bao cấp
Ôtô ngày nay giống chậu nhôm thời bao cấp

Chúng ta mua ôtô như cách thế hệ trước dùng chậu nhôm Liên Xô, càng bền càng tốt. Chúng ta hàng ngày tiếp nhận ra rả những thông tin rằng kinh tế đi sau các nước phát triển từ vài chục đến cả trăm năm. Nhưng thời mà Việt Nam đang ở cũng giống như Nhật, Mỹ, Đức, Singapore, có khác gì nhau đâu? Vậy tại sao lại có sự khác nhau trong nhu cầu tiêu dùng? Xin thưa là khác, khác nhiều lắm,...