thỏa thuận cứu trợ rss thỏa thuận cứu trợ
Hy Lạp thoát hiểm nhưng đối mặt với nhiều khó khăn

Tiếp theo những cuộc thương thuyết cấp tập trong vài ngày, các nhà lãnh đạo Châu Âu ngày hôm qua loan báo một thỏa thuận để cung cấp cho Hy Lạp một khoản tiền cứu nguy khác nữa. Đây là khoản tiền cứu nguy thứ 3 trong vòng 5 năm và có mục đích làm cho Hy Lạp tiếp tục ở lại trong khối 19 nước dùng đồng euro. Tuy nhiên, dù có những dấu hiệu nhẹ nhõm tại Châu Âu và thị trường tài...