Thơ t tình Hà Văn Năm rss Thơ t tình Hà Văn Năm
Mùa thu tới (thơ tình Hà Văn Năm)

p Em ơi mùa thu đến Lá vàng rũ hồn khô Cây trơ vơ đợi gió Hoàng hôn náu đáy hồ Gió heo may chạy tới Thả những bồ tương tư Những âng mây cũng đợi Trút lệ ướt lòng thơ. Hà Văn Năm